Pous

Som una empresa  especialitzada en perforacions subterrànies. Comptem amb professionals dedicats a la perforació des de sempre. Oferim els nostres serveis a Catalunya.

Disposem de maquinària innovadora amb gran precisió, però alhora de petites dimensions la qual cosa facilita el seu ús i l’accessibilitat a qualsevol tipus d’espais, garantint alhora la possibilitat de treballar amb tot tipus de terrenys, profunditats i diàmetres. La nostre especialitat consisteix en la realització de Pous d’aigua, Geotèrmia etc.

Serveis

El personal professional ofereix els millors serveis, resultat de la seva experiència professional any rere any realitzant les següents tasques:

  • Realització de perforacions del subsòl.  Pous oberts, pous verticals i pous horitzontals.

  • Muntatge de bombes d’extracció d’aigua

  • Races i canalitzacions

  • Manteniment de pous neteja i bombes

  • Pressuposts

  • Finançament

  • Legalització i permisos per l’administració

  • Serveis per empreses , agrícoles i particulars

  • Geotèrmia , calefacció i aire acondicionat, aigua sanitaria.