Realització de pous a Girona – Barcelona – Tarragona i Lleida

 

 

Disposem de maquinària innovadora amb gran precisió, però alhora de petites dimensions la qual cosa facilita el seu ús i l’accessibilitat a qualsevol tipus d’espais, garantint alhora la possibilitat de treballar amb tot tipus de terrenys, profunditats i diàmetres.

La nostre especialitat consisteix en la realització de Pous d’aigua, Geotèrmia etc.

 

Sectors d’ Actuació

 

 

✓ Particulars

Cases, finques rústiques, masies, comunitats i parcel·les, etc.

✓ Empreses

Promotors i constructors, distrubuïdors d’aigua potable, etc.

✓ Turisme i Oci

Hotels, restaurants, parcs, camps de golf, etc.

 

✓ Organismes públics

Ajuntaments i serveis municipals, jardins i parcs públics, piscines, xarxes de subministrament Estatal, etc.

✓  Sector primari i secundàri

Sectors ramaders, agricultors i industrials.

✓ Ajuntaments i serveis municipals

Jardins i parcs públics, piscines, xarxes de suministrament Estatal.